Szanowni Państwo

Z radością informuję, że od 1 stycznia 2018 roku przedszkola realizujące program Śląska Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie mają możliwość ubiegania się o Certyfikat Krajowy Przedszkole Promujące Zdrowie.

Po feriach zimowych ruszamy ze szkoleniami, które przygotują zainteresowane przedszkola do ubiegania się o ten Certyfikat.

 

Warunkiem otrzymania Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie jest przeprowadzenie w placówce procedury autoewaluacji działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 

Podczas zajęć przeprowadzimy uczestników przez całą procedurę autoewaluacji pracy macierzystej placówki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Końcowym produktem seminarium będzie pełna dokumentacja placówki umożliwiająca ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie i złożenie dokumentacji w terminie do 30 czerwca 2018 r.

W zajęciach mogą brać udział przedstawiciele przedszkoli, którym 30 czerwca 2018 roku upływa co najmniej trzy lata od daty otrzymania pierwszego Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (tego z misiami!!!).
Data wręczenia Certyfikatu jest zakodowana w jego numerze. Numer certyfikatu składa się z trzech liczb, gdzie druga liczba oznacza miesiąc wręczenia, a trzecia liczba oznacza rok wręczenia.
Np. Certyfikat nr 288/01-2013 został wręczony szkole/placówce w styczniu 2013 roku.

Planujemy uruchomienie czterech grup seminaryjno-warsztatowych. Proponujemy, żeby z każdej zainteresowanej placówki w zajęciach uczestniczyło co najmniej dwie osoby.

 

Do wyboru:

 

Każdorazowo w opisie zajęć podajemy miejsce i terminy spotkań oraz link do formularza zgłoszeniowego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o Krajowy Certyfikat PPZ – w tym opis procedury przeprowadzania autoewaluacji zostaną opublikowane na stronie projektu 31 stycznia 2018 r. Procedura zaproponowana dla przedszkoli różni się od tej dla szkół zawartością ankiet dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców oraz specjalnym narzędziem do badania dzieci.

Opublikowano 31 stycznia 2018
Zarchiwizowano 29 czerwca 2018
Wróć