Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: I rok zajęć: Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie?

Kod szkolenia: 12D/1/2 – Jaworzno

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno – warsztatowych odbywających się w ramach cyklu dla nowych uczestników projektu.

 

Miejsce zajęć:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Jaworznie
Adres: Jaworzno, Rynek Główny 17

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 12 lutego 2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 2: 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 3: 7 maja 2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 4: 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 5: wrzesień 2018 r. – do indywidualnego ustalenia z prowadzącym szkolenie

 

Prowadzący: Tomasz Wojtasik

 

Tematyka:

Spotkanie 1
Temat: Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie? – część I

Spotkanie 2
Temat: Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie? – część II

Spotkanie 3
Temat: Konstruowanie szkolnych programów autorskich z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: część I

Spotkanie 4
Temat: Ocena skuteczności programów realizowanych w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

Spotkanie 5
Temat: Konstruowanie szkolnych programów autorskich z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: część II: indywidualne konsultacje programów

 

O prowadzącym:

Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracuje w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.
Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (Weź kurs na wielokulturowość II), trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

Termin płatności: 5 lutego 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 30 stycznia 2018
Zarchiwizowano 4 czerwca 2018
Wróć