Materiał wypracowany na warsztatach
"Aktywizowanie młodzieży do działań prospołecznych
jako element programu wychowawczego i profilaktyki"

prowadzonych w ROM-E Metis przez Katarzynę Drzewiecką-Tymkiewicz w dniu 21 lutego 2017 r.

 

Korzyści dla uczestników wolontariatu – uczniów:

 • odwaga;
 • możliwość wykazania się;
 • poczucie spełnienia i sprawstwa;
 • nauka współdziałania;
 • rozwój kompetencji społecznych;
 • zwiększenie świadomości;
 • budowanie relacji;
 • łamanie stereotypów;
 • zmiana środowiska (nowe relacje, konstruktywna grupa);
 • zmiana perspektywy;
 • bycie potrzebnym – wzrost samooceny i motywacji;
 • wzbogacanie warsztatu pracy;
 • rozwijanie umiejętności zarządzania czasem;
 • pierwsze doświadczenia "zawodowe";
 • pozytywne "zarażanie".

 

Korzyści dla nauczycieli/szkoły:

 • wzbogacanie warsztatu pracy;
 • nauka cierpliwości, pokory;
 • podejmowanie ryzyka;
 • pozytywne "zarażanie";
 • poznawanie swoich granic;
 • rozwój;
 • radość;
 • poczucie spełnienia, sprawstwa;
 • promocja szkoły;
 • zmniejszenie liczby zachowań niepożądanych – profilaktyka pozytywna.

 

Korzyści dla adresatów pomocy:

 • zainteresowanie;
 • czas;
 • relacje;
 • wartości niematerialne i materialne;
 • radość.
Opublikowano 23 marca 2017
Zarchiwizowano 26 października 2018
Wróć