Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Nauczyciel szkoły/placówki w zgodzie z prawem oświatowym.

Kod szkolenia: 12D/20

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cykl 4 spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i nauczyciele szkół i placówek

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 22 lutego 2017 r. 15 marca 2017 r. (środa)
Spotkanie nr 2: 29 marca 2017 r. (środa)
Spotkanie nr 3: 26 kwietnia 2017 r. (środa)
Spotkanie nr 4: 31 maja 2017 r. (środa)

 

Prowadzący: Jolanta Leśniak

Zapraszam Państwa na cykl seminariów z zakresu prawa oświatowego. Każdy nauczyciel w swojej pracy zawodowej styka się na co dzień z przepisami. Wymaga tego od niego sytuacja, bowiem niemal każdego dnia dokumentuje on swoją pracę. Jak zgodnie z aktualnymi przepisami dokumentować przebieg nauczania, jak zgodnie z prawem dokumentować pracę szkoły/placówki. Jak również zgodnie z prawem planować i realizować swój własny rozwój zawodowy czyli zdobywać poszczególne stopnie awansu zawodowego.

To pytania, na które chcemy odpowiedzieć podczas cyklu seminariów w bieżącym roku szkolnym. Terminy spotkań jakie Państwu zaproponowałam to terminy od lutego 2017 r., ponieważ chciałabym uwzględnić ewentualne zmiany w przepisach. Zapraszam zainteresowane osoby a szczególnie młodych stażem nauczycieli szkół i placówek do udziału w spotkaniach.

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Nauczyciel w labiryncie przepisów – co nowego w prawie oświatowym, po co nauczycielowi znajomość prawa oświatowego
Krótki opis: Podczas tego spotkania skupimy się przede wszystkim na dokumentowaniu przebiegu nauczania a tym samym na dokumentowaniu pracy szkoły/placówki. Będziemy analizować, kiedy należy bezwzględnie sporządzać dokumenty bo ten obowiązek wynika z przepisu prawa a kiedy takiej potrzeby nie ma. Będziemy się przyglądać jakie najczęściej popełniane są błędy w prowadzonej dokumentacji. To jednocześnie przejrzenie większości rozporządzeń, które nauczyciel powinien znać. Oczywiście uwzględnimy aktualizację przepisów.

Spotkanie 2
Temat: Co dalej z tą karierą zawodowa nauczyciela? – awans zawodowy, warunki i wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczyciela, kwalifikacje, zatrudnienie.
Krótki opis: Każdy nauczyciel w chwili rozpoczęcia pracy w szkole czy placówce oświatowej niemal równocześnie rozpoczyna swój rozwój zawodowy i zdobywanie poszczególnych stopni awansu zawodowego. Jak to robić zgodnie z literą prawa będzie tematem tego spotkania. Będziemy omawiać i analizować wymagania na poszczególne stopnie awansu oraz jak sporządzać w sposób właściwy sprawozdanie z realizacji planu zawodowego

Spotkanie 3
Temat: Relacja opiekun stażu – nauczyciel. Dokumentacja awansu zawodowego – co jest obowiązkową a co dodatkową dokumentacją.
Krótki opis: Podczas zdobywania pierwszych dwóch stopni awansu zawodowego nauczyciel nie jest pozostawiony sam sobie. Dyrektor przydziela mu opiekuna stażu. Jak ważną rolę pełni opiekun stażu to przedmiot kolejnego spotkania. Następnie skupimy się jak być w przyszłości samemu dobrym opiekunem stażu.
Każdy staż nauczyciela na poszczególny stopień awansu zawodowego kończy się spotkaniem z komisją kwalifikacyjną lub komisją egzaminacyjną. Jakie są różnice między tymi komisjami i jak najlepiej przygotować się do takich spotkań oraz jaką dokumentację przedstawić komisji na zakończenie swojego stażu to temat trzeciego seminarium.

Spotkanie 4
Temat: Jak się przygotować do spotkania z komisją w sprawie awansu zawodowego – praktyczne porady.
Krótki opis: Na tym spotkaniu będzie możliwość analizowania praktycznego własnych sprawozdań a także przygotowywanej dokumentacji.

 

Krótka notka o prowadzącym

Nauczyciel-konsultant w ROM-E Metis w Katowicach. Z racji niemal dwudziestoletniego stażu pracy w administracji państwowej (z Kuratorium Oświaty włącznie), specjalizujący się w pracy z doradcami metodycznymi. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika – płatne po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 29 marca 2017 r.

 

Sposób płatności

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/20.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zmieniono 20 lutego 2017
Zarchiwizowano 15 marca 2017
Wróć