Logo: Szkoła Promująca Zdrowie

 

Szanowni Państwo,

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Państwu otrzymania Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w roku szkolnym 2015/2016.

Dziękujemy Państwu za gościnność i ciepłe przyjęcie na terenie szkoły/przedszkola/placówki.

 

Przypominamy, że w roku szkolnym 2016/2017 realizujecie Państwo kolejny rok szkolnego/przedszkolnego programu promocji zdrowia a szkolny/przedszkolny koordynator wraz ze zespołem koordynującym projekt uczestniczy w szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

 

Serdecznie dziękuję za poprzedni rok wspólnych działań i zapraszam do kontynuowania pracy w ramach projektu.

Terminy zajęć grup seminaryjno-warsztatowych dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia oraz członków szkolnych zespołów koordynujących w roku szkolnym 2016/2017.

Na stronie internetowej projektu www.metis.pl/zdrowie/ jest dostępny harmonogram oraz szczegółowy opis grup seminaryjno warsztatowych (w tym terminy i miejsce zajęć), które uruchamiamy w roku szkolnym 2016/2017.

Proponujemy Państwu udział w tematycznych cyklach szkoleniowych uwzględniających specyfikę Państwa pracy i warunki prowadzenia edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia w przedszkolu i szkole.

Przypominam, że szkolny koordynator oraz członkowie szkolnego zespołu koordynującego mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach dla koordynatorów promocji zdrowia organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

Dyrektor zgłaszając szkołę/placówkę do projektu jednocześnie wyraził zgodę na udział koordynatora oraz członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia w proponowanych przez nas szkoleniach.

Indywidualna rejestracja uczestników – w tym wybór cyklu szkoleniowego wraz z terminami spotkań – będzie możliwa tylko w systemie online na stronie internetowej www.metis.pl/zdrowie/ w sekcji Aktualności.

Przed rozpoczęciem rejestracji sugerujemy Państwu zapoznanie się z opisami i terminami zajęć oraz indywidualny wybór cyklu szkoleniowego.

 

Apelujemy do Państwa o podawanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, którego używacie Państwo na co dzień i sprawdzacie na bieżąco. O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań, w tym o odwołaniu spotkania i/lub zmianie terminu będziemy Państwa informować tylko za pośrednictwem e-maila wysyłanego pod adres wpisany do formularza rejestracyjnego.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego (na w/w stronie internetowej), system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany przez Panią/Pana w formularzu. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w wybranym cyklu szkoleniowym.

Prosimy o przybycie na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Sposób płatności: Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie raty.

Informacje o wysokości i terminie płatności poszczególnych rat oraz numer konta znajdują się w opisach poszczególnych warsztatów.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do systematycznego odwiedzania strony internetowej projektu oraz wpisania się na listę subskrypcyjną newslettera naszego Ośrodka. Można to zrobić na stronie www.metis.pl w sekcji Subskrypcja.

 

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy model oraz standardy i narzędzia do autoewaluacji w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie – dotyczy to placówek chcących ubiegać się o Certyfikat Krajowy SzPZ.

W związku z tym od 1 stycznia 2017 roku wprowadzamy zmiany w procedurze ubiegania się o Prolongatę Certyfikatu oraz o Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Nowe wymogi zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, co oznacza, że szkoły i przedszkola mogą do dnia 31 grudnia 2016 roku wysyłać dokumenty wg starej procedury.

Omawiane zmiany zostaną publikowane na stronie projektu w zakładce Kryteria przynależności w dniu 14 września 2016 roku.

Uwaga!!! Zmiany te dotyczą tylko i wyłącznie procedury ubiegania się o Prolongatę Certyfikatu i Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci SzPZ.

 

Zmianie ulegnie ponadto sposób dokumentowania projektu.
Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie dokumenty
należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej – jako załącznik do e-maila – pod adres  – zapisane w formacie Word, pdf lub jpg.

Oryginały dokumentów pozostają w szkole/przedszkolu/placówce i są dostępne do wglądu.

 

Wszelkie informacje i pytania dotyczące promocji zdrowia prosimy kierować do koordynatorów projektu:

Tomasza Wojtasika lub Grażyny Skirmuntt
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
faks: 32 209 53 13
e-mail:

 

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na zajęciach

Tomasz Wojtasik
Konsultant ROM-E Metis w Katowicach

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 1 października 2020
Wróć