Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy model oraz standardy i narzędzia do autoewaluacji w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie – dotyczy to placówek chcących ubiegać się o Certyfikat Krajowy SzPZ.

W związku z tym od 1 stycznia 2017 roku wprowadzamy zmiany w procedurze ubiegania się o Prolongatę Certyfikatu oraz o Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Zmiana ta jest spowodowana brakiem narzędzi do autoewaluacji dla przedszkoli i szkolnictwa specjalnego na poziomie krajowym a co za tym idzie brakiem możliwości ubiegania się o Krajowy Certyfikat przez te placówki.

Do tej pory Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci SzPZ był przyznawany przedszkolom na podstawie wyników autoewaluacji przeprowadzonej przy pomocy standardów i narzędzi dla przedszkoli opracowanych w naszym województwie przez grupę pilotażową pod kierunkiem dr Agnieszki Leszcz-Krysiak. Te standardy i narzędzia były zmodyfikowanymi do warunków przedszkolnych standardami i narzędziami dla szkół.

W zaistniałej sytuacji zmiany modelu, standardów i narzędzi dla szkół nie mamy możliwości szybkiego przygotowania ich zmodyfikowanej wersji dla przedszkoli. Kierując się zasadą równego dostępu do ścieżki certyfikacyjnej dla wszystkich placówek zmieniamy (=upraszczamy) wymogi, które szkoła/przedszkole/placówka musi spełnić, aby otrzymać Prolongatę Certyfikatu oraz Certyfikat 2. stopnia.

Nowe wymogi zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, co oznacza, że szkoły i przedszkola mogą do dnia 31 grudnia 2016 roku wysyłać dokumenty wg starej procedury.

Uwaga!!! Zmiany te dotyczą tylko i wyłącznie procedury ubiegania się o Prolongatę Certyfikatu i Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci SzPZ.

Omawiane zmiany zostaną publikowane na stronie projektu w zakładce Kryteria przynależności w dniu 14 września 2016 roku.

Opublikowano 31 sierpnia 2016
Zarchiwizowano 2 października 2020
Wróć