Informujemy, iż Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach jako akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003) uprawniona jest do prowadzenia szkoleń związanych z realizacją projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" – edycja 2006.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, które warunkują otrzymanie pracowni komputerowej przez szkołę w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół". Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców-praktyków.

KURSY OBOWIĄZKOWE W PROJEKCIE
"Pracownie komputerowe dla szkół"

LICZBA UCZESTNIKÓW OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ

NAZWA KURSU

SZKOŁY PODSTAWOWE PONIŻEJ 12 ODDZIAŁÓW

SZKOŁY PODSTAWOWE POWYŻEJ 12 ODDZIAŁÓW I GIMNAZJA

SZKOŁY PG

5KD – Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej

2 nauczycieli

3 nauczycieli

5 nauczycieli

6KD – Wdrażanie technologii informacyjnej oraz wykorzystywanie jej w usprawnianiu zarządzania szkołą i kreowaniu wizerunku szkoły

Dyrektor szkoły lub jego zastępca

Dyrektor szkoły lub jego zastępca

Dyrektor szkoły lub jego zastępca

20KD – Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego

Nauczyciel-bibliotekarz

Nauczyciel-bibliotekarz

Nauczyciel-bibliotekarz

 

generic.gif

5KD – Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej

 

Cele kształcenia: przygotowanie nauczycieli do korzystania z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu w celu wspomagania i wzbogacania procesu kształcenia.

Kurs 72 godzinny, 3 części po 24 godziny.

Cena szkolenia dla jednej osoby: 760,00 zł

Treści kształcenia, wiedza z kursu – czytaj więcej...

 

generic.gif

6KD – Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania oraz w kreowaniu wizerunku szkoły

 

Cele kształcenia: zapoznanie ze sposobami wdrażania technologii informacyjnej i możliwościami jej wykorzystania w usprawnieniu zarządzania oraz kreowaniu wizerunku szkoły.

Czas trwania: 40 godzin.

Cena szkolenia dla jednej osoby: 405,00 zł

Treści kształcenia, wiedza z kursu – czytaj więcej...

 

generic.gif

20KD – Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego

 

Cele kształcenia: przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji opiekuna szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego.

Czas trwania: 40 godzin.

Cena szkolenia dla jednej osoby: 405,00 zł

Autorzy programu warsztatu: MEN, realizatorzy: Ewa Lubina, Sabina Furgoł, Lechosław Hojnacki

Treści kształcenia, wiedza z kursu – czytaj więcej...


Wpłat można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 5KD, 6KD, 20KD; w zależności od kursu, który Państwo wybrali
.

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w ramach tego kursu prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online:

Szczegółowych informacji udziela koordynator: Sabina Furgoł tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138.

Uczestnicy szkoleń mają zapewnione materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, wymaganą liczbę godzin zajęć z komputerem w grupach 10 osobowych oraz kawę i herbatę.


Zobacz także:

Opublikowano 18 września 2006
Zmieniono 27 listopada 2006
Zarchiwizowano 14 czerwca 2007
Wróć