Informujemy, iż Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach jako akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003) uprawniona jest do prowadzenia szkoleń związanych z realizacją projektu "Pracownie komputerowe dla poradni psychologiczno-pedagogicznych" – edycja 2006.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, które warunkują otrzymanie pracowni komputerowej przez poradnię w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla poradni". Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców-praktyków.

generic.gif

Kurs A/p – 40 godzin – Przygotowanie pracowników poradni do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną – 18KD

Kurs powinien umożliwić zdobycie wiadomości z zakresu wykorzystania komputera w pracy poradni w tym edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz baz danych.

Celem kształcenia jest przygotowanie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do posługiwania komputerem i technologią informacyjną (TI).

Cena szkolenia dla jednej osoby: 405 zł

Treści kształcenia, wiedza z kursu – czytaj więcej...

generic.gif

Kurs M/p – 40 godzin – Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w pracy poradni – 19KD

Kurs powinien przygotować pracowników poradni do korzystania z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu w celu wspomagania udzielania pomocy dzieciom i młodzieży.

Celem kształcenia jest przygotowanie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do posługiwania komputerem i technologią informacyjną (TI) na poziomie zaawansowanym.

Cena szkolenia dla jednej osoby: 405 zł

Adresaci, treści kształcenia, wiedza z kursu – czytaj więcej...


Wpłat można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 18KD lub 19KD; w zależności od kursu, który Państwo wybrali
.

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online:

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy:

Sabina Furgoł, Ewa Lubina
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138.

Uczestnicy szkoleń mają zapewnione materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, wymaganą liczbę godzin zajęć z komputerem w grupach 10 osobowych oraz kawę i herbatę.


Zobacz także:

Opublikowano 17 listopada 2006
Zarchiwizowano 14 czerwca 2007
Wróć