Logo: Afazja

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję logopedyczną

Dziecko i uczeń z afazją ruchową w świetle prawa oświatowego.

 

Od kilku lat konferencje, seminaria i warsztaty organizowane dla logopedów w ROM-E Metis dotyczące m. in. opóźnionego procesu nabywania języka, zaburzeń językowych spotykają się z ogromnym zainteresowaniem. Potrzeba dokształcania się w tej dziedzinie wynika również z braku zgodności specjalistów w ujmowaniu istoty zaburzeń rozwoju mowy, symptomatologii, a co za tym idzie, w stosowaniu właściwej terminologii. W literaturze polskiej spotykamy się z ogromem terminów (również zapożyczonych), które nazywają te zjawiska w odmienny sposób, jednak pojęciem, które "skonsolidowało" specjalistów jest afazja, związana z niepełnosprawnymi ruchowo uczniami. Okazało się bowiem, że nie zależnie od stosowanej przez logopedę terminologii trzeba podporządkować się Rozporządzeniu MEN, które spośród różnych problemów logopedycznych dzieci i uczniów, uwzględniło jedynie afazję ruchową.

Konferencja ma pomóc logopedom we właściwym orzekaniu o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji motorycznej i przekazywaniu zaleceń dla nauczycieli.

Prelegentem konferencji będzie dr n. hum. Marlena Kurowska – naukowiec świetnie odnajdujący się w rzeczywistości prawno-oświatowej.

 

Miejsce konferencji: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Termin: 4 grudnia 2015 r. w godz. 14:30 – 18:00

 

Program konferencji:

14:30 – 16:00
Refleksja naukowo-badawcza a rozstrzygnięcia administracyjno-prawne

16:30 – 18:00
Dziecko i uczeń z afazją ruchową w przedszkolu i szkole

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 60 zł

Termin płatności: 1 grudnia 2015 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Barbara Cyl
tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 21 listopada 2015
Zarchiwizowano 4 grudnia 2015
Wróć