Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność powitać Państwa w kolejnej, szóstej już edycji projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Naszym dotychczasowym uczestnikom serdecznie dziękujemy za kolejny rok współpracy. Był to rok szczególny – już 79 szkół otrzymało Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, braliśmy udział w wielu projektach krajowych i zagranicznych.
Jednocześnie witamy nowych partnerów projektu. Mamy nadzieję, że współpraca z nami będzie dla Państwa okazją do zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności.

Jesteśmy w trakcie wysyłania Państwu terminów zajęć poszczególnych grup seminaryjno-warsztatowych proponowanych w roku szkolnym 2006/2007. Potwierdzeniem Państwa chęci udziału w szkoleniach będzie odesłanie do nas wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (pobierz w formacie MS Word / PDF).

Informacja dla dyrektorów szkół/placówek

W związku z aktualizacją internetowej bazy danych uprzejmie prosimy dyrektorów wszystkich szkół i placówek – zarówno będących w okresie kandydackim jak i posiadających Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – o przesłanie nam pisemnej informacji zawierającej aktualne dane szkoły/placówki (pobierz formularz).

Inne ważne informacje

A. Certyfikaty

W związku ze zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi umocowań prawnych przyznawanego przez nas certyfikatu informujemy, że Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest przyznawany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Certyfikat nie jest podstawą do ubiegania się o zwolnienie z zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki przeprowadzanego przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Certyfikat ten upoważnia do ubiegania się o Certyfikat Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w dalszej kolejności o Certyfikat Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Ponadto, informujemy, że Krajowy Zespół Koordynujący Sieć Szkół Promujących Zdrowie w Warszawie jest w trakcie finalizowania opracowywania kryteriów przyznawania Certyfikatu Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szczegółowe informacje na ten temat przekażemy Państwu podczas pierwszego spotkania z poszczególnymi grupami.

B. Projekty międzynarodowe

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach jest organizatorem wizyty studyjnej Health promotion in schools realizowanej w ramach unijnego programu Socrates Arion.

W dniach 16 - 20 kwietnia 2007 r. będziemy gościć w województwie śląskim 7. osobową grupę specjalistów z krajów członkowskich Unii Europejskiej zajmujących się edukacją prozdrowotną i promocją zdrowia. Program wizyty zakłada m in. prezentację tzw. dobrych praktyk w zakresie promowania postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.

Językiem roboczym wizyty będzie język angielski.

Jesteśmy w trakcie opracowywania szczegółowego programu wizyty. Szkoły i placówki zainteresowane prezentacją swoich osiągnięć w ramach tego projektu prosimy o kontakt telefoniczny.

C. Inne propozycje szkoleniowe

Konferencja Więzi – Więzy. Edukacja i profilaktyka

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez nasz zespół konferencji Więzi – więzy. Edukacja i profilaktyka.

Wiodącymi tematami tegorocznej siódmej już edycji będą po pierwsze konceptualizacja oraz implementacja pojęć relacji i więzi dla obszaru edukacji i wychowania. Po drugie zaś – dostarczenie uczestnikom wiarygodnej i aktualnej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie sprawdzonych metod pracy z uczniami i rodzicami w obszarze psychoedukacji i profilaktyki.

Liczymy na Państwa udział w tej edycji konferencji.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.metis.pl/7konferencja/

Program Serce na start

Placówki zainteresowane bezpłatnymi szkoleniami dla nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (pobierz) do programu Serce na start. Formularz należy odesłać pod adres ROM-E Metis z dopiskiem na kopercie: Serce na start.

W programie przewidziano udział 50 szkół/placówek z województwa śląskiego. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Serce na start jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla dzieci w wieku 5 - 15 lat oraz dla nauczycieli i pedagogów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Głównym zadaniem programu jest kształtowanie zachowań i postaw w sytuacjach zagrożenia życia, wymagających udzielenia pierwszej pomocy.

Na gruncie polskim jest to przedsięwzięcie pionierskie, opierające się na doświadczeniach programu HEARTSTART, realizowanego w Wielkiej Brytanii przez British Resuscitation Council (Brytyjską Radę Resuscytacji) oraz British Heart Foundation (Brytyjską Fundację Serca).

Ideą przewodnią programu jest przeszkolenie nauczycieli (jeden nauczyciel ze szkoły) w podstawowym zakresie udzielania pierwszej pomocy BLS/AED (pierwsza pomoc przedmedyczna i automatyczna defibrylacja zewnętrzna), opierając się na standardach Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji i umożliwienie im prowadzenia samodzielnych kilkunastogodzinnych zajęć edukacyjnych dla dzieci z wykorzystaniem materiałów – opracowanych przez Brytyjską Fundację Serca, przetłumaczonych i przystosowanych do potrzeb polskiego odbiorcy. Dodatkowym założeniem jest bezpłatne rozdanie materiałów szkoleniowych każdemu dziecku w docelowej grupie odbiorców (książeczka i plakat dla dzieci w klasach IV - VI, plakat dla dzieci w klasach I - III).

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Kończy się otrzymaniem Certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Po otrzymaniu zgłoszenia wszystkim zainteresowanym prześlemy szczegółowe informacje.

Organizatorem szkoleń jest Fundacja Świat Dzieciom z siedzibą w Krakowie.

Więcej o programie na stronie Fundacji: www.swiat-dzieciom.pl

Wszelkie informacje i pytania dotyczące promocji zdrowia oraz Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie prosimy kierować do koordynatorów projektu: Barbary Dobias-Mola oraz Tomasza Wojtasika:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
adres: ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
faks: 32 209 53 13
e-mail: lub

Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia.

Barbara Dobias-Mola
p. o. Wojew. Koordynatora Śl. S. Sz. P. Z.

Bożena Bucka
Dyrektor ROM-E Metis

Zarchiwizowano 27 grudnia 2006