Logo: nienaWIDZĘ...

 

Dobry klimat społeczny jest niezwykle istotnym aspektem funkcjonowania szkoły i przedszkola promującego zdrowie. Relacje pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej oraz wewnątrz tych grup wydają się nam kluczowym elementem, niejako warunkiem skuteczności tworzonych i realizowanych przez Państwa programów promocji zdrowia.

Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-metodycznej nienaWIDZĘ... Na marginesie grupy, czyli jak przeciwdziałać dyskryminacji w szkole?

Konferencja ta będzie niejako inauguracją kolejnego roku funkcjonowania projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja jest adresowana do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Szczególnie zapraszamy nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej!!! W części warsztatowej przygotowaliśmy dla Państwa propozycje uwzględniające specyfikę Państwa pracy. Wprowadzanie problematyki antydyskryminacyjnej na możliwie wczesnym etapie edukacji wydaje nam się szczególnie ważne, chociażby ze względu na rolę jaką nauczyciel pełni w życiu dziecka w tym okresie.

Zaplanowaliśmy trzy części tego projektu:

pierwsza będzie prezentacją wyników badań naukowych opisujących skalę zjawiska,

druga – w formie dyskusji panelowej – próbą odpowiedzenia na pytania, co w sprawie dyskryminacji i mowy nienawiści może zrobić nauczyciel,

trzecia (warsztatowa), podczas której (pod)powiemy Państwu, jak możecie w codziennej pracy wychowawczej i dydaktycznej adekwatnie reagować i mądrze zapobiegać tym zjawiskom.

Więcej informacji oraz formularz rejestracji online na stronie: www.metis.pl/nienawidze/

Opublikowano 12 września 2015
Zarchiwizowano 29 grudnia 2015
Wróć