W związku z aktualizacją internetowej bazy danych, uprzejmie prosimy dyrektorów wszystkich szkół i placówek posiadających Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie o przesłanie pisemnej informacji zawierającej aktualne dane szkoły/placówki, w tym:

  • nazwa szkoły/placówki,
  • adres,
  • telefon, fax,
  • strona WWW, adres e-mail,
  • imię i nazwisko dyrektora,
  • imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia,

wraz z dopiskiem o treści: Niniejszym w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ROM-E Metis w Katowicach w celach dydaktycznych i statystycznych. Ponadto oświadczam, że jest mi znane prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  • data, podpis dyrektora.

Wypełniony i podpisany formularz (pobierz) prosimy kierować do koordynatorów projektu: Tomasza Wojtasika, Barbary Dobias-Mola:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
fax: 32 209 53 13

Opublikowano 12 maja 2006
Zarchiwizowano 30 czerwca 2006
Wróć