Jeśli wyjeżdżasz za granicę:

 • podaj osobie zaufanej dane dotyczące wyjazdu (data wyjazdu, okres pobytu), ustal hasło na wypadek kłopotów, o których nie będziesz mógł powiedzieć wprost (neutralne słowo, które nie zwróci uwagi osób postronnych, a które zaalarmuje w rozmowie telefonicznej Twoich bliskich);
 • pozostaw w kraju aktualne zdjęcie oraz kserokopię paszportu;
 • ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z osobami bliskimi;
 • informuj na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania i zatrudnienia;
 • nie oddawaj żadnej osobie swojego paszportu;
 • zabierz ze sobą adres i numer telefonu najbliższego konsulatu (tam udzielą Ci pomocy);
 • zwróć się do konsula jeśli:
  • utraciłaś dokumenty (paszport) – po sprawdzeniu Twojej tożsamości otrzymasz paszport tymczasowy, na podstawie którego będziesz mogła wrócić do kraju;
  • utraciłeś pieniądze (konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu Cię z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce, w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłaci kwotę jaka została wpłacona przez rodzinę czy znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, w uzasadnionych przypadkach może udzielić pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do kraju, o ile potrzebujący zobowiąże się do jej zwrotu;
  • zostałaś zatrzymana lub aresztowana – konsul zadba, aby traktowano Cię nie gorzej niż obywateli kraju w którym przebywasz, powiadomi Twoją rodzinę o aresztowaniu, uzyska informację od miejscowych władz o przyczynach zatrzymania itp.
  • potrzebujesz skontaktować się z organizacjami bezpłatnie oferującymi pomoc i wsparcie ofiarom handlu kobietami i wymuszonej prostytucji; adresy niektórych z nich uzyskasz od polskiego konsula w kraju, w którym przebywasz.
Opublikowano 8 czerwca 2017
Wróć