Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Aktualności «  Archiwum «  
O programie «  O zespole «  
Zrealizowano «  
Współpracujemy z... «  Zaprosili nas «  
Media o nas «  
Artykuły «  Galeria zdjęć «  
Kontakt «  

"SOS – pomoc szkole w sytuacji kryzysu" – aktualne propozycje, dotychczasowa realizacja programu.

autor informacji: Wioleta Baraniak

 

Zespół ds. interwencji kryzysowej działalnością interwencyjną zajął się w roku 2003, kiedy to po raz pierwszy interweniowaliśmy w jednej ze szkół w naszym w województwie w sytuacji kryzysu, wywołanego śmiercią uczniów, którzy zginęli w wyniku zejścia lawiny.

W 2009 roku po raz pierwszy w systemowy sposób zajęliśmy się edukacją w tym zakresie, prowadząc warsztaty w ramach III kongresu psychologów i pedagogów szkolnych województwa śląskiego. Był to także początek realizacji Regionalnego programu "SOS – pomoc szkole w sytuacji kryzysu".

Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy ten program na terenie następujących miast, gmin i powiatów: Cieszyn, Skoczów, Sosnowiec, Świętochłowice, Jaworzno, Tarnowskie Góry, Mikołów, Czerwonka-Leszczyny, Mysłowice.

W jego realizacji wspomagały nas poradnie psychologiczno – pedagogiczne z danego terenu, które wraz z lokalnymi wydziałami edukacji umożliwiały zarówno organizację, jak i realizację tego przedsięwzięcia. W podobny sposób pomagali nam w pracy doradcy metodyczni ds. pedagogów szkolnych, którzy pełnili rolę koordynatorów realizacji programu na swoim terenie.

W 35-godzinnym cyklu szkolenia, adresowanym do tzw. "szkolnych zespołów ds. interwencji kryzysowej" wzięło udział 469 osób. Niezależnie od tych szkoleń, w konferencjach metodycznych, poświęconych tej tematyce, uczestniczyło 610 osób. Sądzimy, że liczba ponad 1000 nauczycieli, którym przybliżona zostaje tematyka interwencji kryzysowej na terenie szkoły, jest znacznym osiągnięciem realizowanego programu. Z informacji otrzymywanych od uczestników szkoleń wiemy, że wykorzystują tę wiedzę w swej praktyce, interweniując w szkole w różnych sytuacjach, często korzystając przy tym z naszych konsultacji czy superwizji.

Zgodnie z zaleceniami MEN, które działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, ustaliło jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2013/2014, przewidujemy kontynuację tego programu.

 

Proponujemy Państwu jego dwie formy:

  • na terenie gmin, powiatów lub miast – Realizację szkolenia "SOS – pomoc szkole w sytuacji kryzysu" (35 godz.) wraz z konferencją metodyczną (5 godz.).

Zainteresowane poradnie psychologiczno-pedagogiczne, doradców metodycznych ds. pedagogów szkolnych albo inne osoby lub instytucje z danego rejonu, pragnące uruchomić to szkolenie na swoim terenie, prosimy o kontakt:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
szczegółowe informacje: www.metis.pl/content/view/741/

 
  • na terenie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach – udział w cyklu seminariów "SOS – pomoc szkole w sytuacji kryzysu. Podejście interdyscyplinarne".

W ramach seminariów odbędą się spotkania z policjantami z Komendy Wojewódzkiej, przedstawicielami Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, psychologiem z Hospicjum "Cordis", specjalistą prezentującymi uregulowania prawne, terapeutą zajmującym się zagadnieniem stresu pourazowego. Kontakt:

Wioleta Baraniak
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
szczegółowe informacje: www.metis.pl/content/view/1681/

Opublikowano 31 października 2013
Zarchiwizowano 27 czerwca 2014
Wróć