SOS – interwencja kryzysowa w szkole

 

Szanowni Państwo!

Program "SOS – pomoc szkole w sytuacji kryzysu" funkcjonuje już w naszym województwie szósty rok. W tym czasie wielokrotnie interweniowaliśmy w sytuacjach różnorodnych kryzysów na terenie szkół i placówek, wspierając je kompleksowo w radzeniu sobie w trudnej sytuacji. Prowadziliśmy i prowadzimy konsultacje z zakresu interwencji kryzysowej, odpowiadaliśmy na Państwa emalie z zapytaniami i telefony w sytuacjach ostrego kryzysu. Równocześnie przeszkoliliśmy 469 osób programem adresowanym do "szkolnych zespołów ds. interwencji kryzysowej" – czas trwania programu: 35 godz. W konferencjach metodycznych organizowanych na terenie całego regionu wzięło udział 610 osób.

 

Wraz z realizacją programu pojawiają się też nowe zagadnienia i nowe pytania przed którymi zarówno my, jak i Państwo stajemy w trudnych sytuacjach, bowiem, zgodnie z eklektyczną teorią interwencji kryzysowej
"1) wszyscy ludzie, tak jak wszystkie kryzysy, są jedyni w swoim rodzaju i niepowtarzalni; a równocześnie
2) wszyscy ludzie, tak jak wszystkie kryzysy są do siebie podobni. Nie uważamy, aby te stwierdzenia wzajemnie się wykluczały" (James R. K.; Gilliland B. E. "Strategie interwencji kryzysowej", wyd. edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2008, s. 43).

 

Dlatego w roku szkolnym 2013/2014 poszerzamy formułę naszego programu o cykl seminariów "SOS – pomoc szkole w sytuacji kryzysu. Podejście interdyscyplinarne".

Do udziału w nich zaprosiliśmy specjalistów z innych placówek i instytucji, którzy także zajmują się kryzysem. W ten sposób chcemy poszerzyć sposób rozumienia dynamiki kryzysu, a interwencjom istotnie nadać charakter interdyscyplinarny.

 

Tematyka i prowadzący

Termin

Cena

Kod

Sytuacje kryzysowe w szkole z perspektywy doświadczeń przedstawicieli Policji

Inspektor Krzysztof Kazek, komisarz Tomasz Ciepał, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1 października 2013 r.
w godz. 10:00 – 13:00

20 zł

16S/1

Kryzysy związane z chorobą terminalną i śmiercią – rodzina – szkoła – bliscy

Agata Basek, psycholog, Hospicjum Cordis w Katowicach

10 grudnia 2013 r.
w godz. 10:00 – 13:00

20 zł

16S/2

Kryzysy związane z migracją, separacją, rozwodem rodziców – uregulowania prawne

Grażyna Cybula, wicedyrektor, ROM-E Metis w Katowicach

18 lutego 2014 r.
w godz. 10:00 – 13:00

20 zł

16S/3

Kryzysy związane z przemocą w perspektywie służb socjalnych

Lilianna Krzywicka, psycholog, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach

1 kwietnia 2013 r.
w godz. 10:00 – 13:00

20 zł

16S/4

Czy szkoła jest miejscem, gdzie można pomóc uczniom cierpiącym na syndrom stresu pourazowego (PTSD)?

Katarzyna Kucharska, psycholog, Ośrodek Terapii Poznawczo-Behawioralnej "Mensana" w Krakowie

Uwaga! Szkolenie zostało odwołane!

6 maja 2013 r.
w godz. 10:00 – 13:00

20 zł

16S/5

 

Miejsce szkolenia: ROM-E Metis w Katowicach

 

Osoby zainteresowane udziałem w seminariach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online – na wybrane lub wszystkie seminaria.

 

Wpłaty za udział w seminariach należy dokonać na konto o numerze:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: (tutaj prosimy wpisać kod wybranego seminarium, podany w tabelce)

Do każdej wpłaty na konto automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej. W razie innego nabywcy lub innej formy płatności prosimy to uzgodnić z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę / placówkę prosimy w treści przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Nie uiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Uwaga! Opłaty za seminaria, których realizacja jest planowana w 2014 roku, należy uiszczać od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

Zachęcam do udziału w seminariach i pozdrawiam!

Koordynator:

Wioleta Baraniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 3 września 2013
Zarchiwizowano 1 kwietnia 2014
Wróć