Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/21

Seminarium dla dyrektora: Przygotowanie szkoły/placówki do ewaluacji zewnętrznej

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu Seminarium dla dyrektora: Przygotowanie szkoły/placówki do ewaluacji zewnętrznej.

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21
Czas trwania: 14:00 – 18:00
Prowadzący: ewaluator kuratorium oświaty

 

Spotkanie 1

Termin: 8 listopada 2012 r. (czwartek)
Temat: Wprowadzenie: Podstawowe problemy ewaluacji. Metody badań ewaluacyjnych
Koncepcja ewaluacji.
Kryteria ewaluacji, metody i techniki badawcze.
Polecana literatura i strony internetowe (myśli o ewaluacji).
Ewaluacja w szkole. Na czym polega ewaluacja?
Przybliżenie pojęć. Podstawa prawna.
Ewaluacja w świetle nowych przepisów. Projekt rozporządzenia.

Spotkanie 2

Termin: 24 stycznia 2013 r. (czwartek)
Temat: Model i procedura zewnętrznej ewaluacji jakości pracy szkoły
Cele i zasady ewaluacji zewnętrznej.
Zasady konstrukcji kwestionariuszy ankiet.
Budowa przekładowych narzędzi badawczych:

  • Ankieta dla dyrektora
  • Analiza dokumentów
  • Wywiad z dyrektorem
  • Wywiad z nauczycielami

Ćwiczenia w grupach: Różnica między ewaluacją a ocenianiem.

Spotkanie 3

Termin: 18 kwietnia 2013 r. (czwartek)
Temat: Wymagania modelujące dobrą szkołę
Obszary, wymagania i ich znaczenie.
Analiza przykładowych wymagań: Uczniowie są aktywni. Czy w szkole respektowane są normy społeczne?
Ćwiczenia w grupach:

  • Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych odniesieniu do przykładowych wymagań.
  • Efektywne metody i techniki zbierania danych.

Spotkanie 4

Termin: 6 czerwca 2013 r. (czwartek)
Temat: Raporty z ewaluacji zewnętrznych.
Forma raportu.
Cele raportu.
Funkcje raportu.
Odbiorcy raportu.
Analiza i interpretacja danych.
Ćwiczenia w grupach: Sposób ustalania i przykładowa argumentacja do wskazania spełnienia wymagania na poziomie A.
Wykorzystanie wyników ewaluacji do rozwoju szkoły.
Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w planowaniu pracy szkoły/placówki.
Rola dyrektorów w procesie ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Refleksje i wnioski.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2012 r.
Drugą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) należy wpłacić po 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeżeli do dokonania przelewu potrzebują Państwo faktury prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjer), tel. 32 209 53 12 wew. 118, e-mail: ).

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/21.
W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym.
Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 8 września 2012
Zmieniono 9 września 2012
Zarchiwizowano 28 czerwca 2013
Wróć