Z wielką przyjemnością polecamy dyrektorom szkół oraz nauczycielom długo oczekiwany poradnik pt. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Do napisania tej publikacji zostały zaproszone osoby, które brały czynny udział w pracach nad nową podstawą programową oraz eksperci w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Poradnik  składa się z dwóch części:

  • W części pierwszej omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące koncepcji i metodyki edukacji zdrowotnej oraz inne informacje, które uznano za przydatne dla dyrekcji szkoły oraz nauczycieli, zwłaszcza wychowania fizycznego.
  • W części drugiej przedstawiono treści nauczania – wymagania szczegółowe powiązane z edukacją zdrowotną w różnych przedmiotach na czterech etapach edukacyjnych. Na wstępie każdego etapu edukacyjnego zamieszczono podstawowe informacje dotyczące rozwoju, zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów w danym etapie. W przypadku wybranych przedmiotów, w których treści dotyczące edukacji zdrowotnej są szczególnie liczne (biologia/przyroda, wychowanie fizyczne, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie) zwrócono się do specjalistów w zakresie tych przedmiotów z prośbą o komentarz dotyczący ich realizacji, a także przykłady scenariuszy zajęć.

Wyrażamy nadzieję, że poradnik ten będzie stanowić pomoc i inspirację do podjęcia skutecznej realizacji edukacji zdrowotnej na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

Do pobrania:

Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole – poradnik (2.99 MB)

Opublikowano 7 marca 2012
Zarchiwizowano 2 października 2020
Wróć