Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/10

Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjne odbywające się w ramach cyklu Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.

 

Podczas zajęć przeprowadzimy uczestników przez całą procedurę autoewaluacji pracy macierzystej szkoły/placówki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Końcowym produktem seminarium będzie pełna dokumentacja szkoły/placówki umożliwiająca ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.

Kolejne zajęcia będą poświęcone dokładnemu omówieniu narzędzi do autoewaluacji z zakresu podanego standardu szkoły promującej zdrowie. Pomiędzy zajęciami zadaniem uczestników będzie przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonej autoewaluacji dotyczącej zaprezentowanego wcześniej standardu. Podczas kolejnych zajęć wyniki te zostaną sprawdzone i omówione. Podobnie jak uzupełniony wniosek szkoły/placówki.

 

Uwaga!!! Do współpracy zapraszamy uczestników silnie zmotywowanych do intensywnej pracy. Będziemy pracować z dziesięcioma szkołami/placówkami. Przyjmujemy tylko zespoły dwuosobowe reprezentujące daną szkołę/placówkę. Z uwagi na charakter zajęć wymagamy obecności na każdym spotkaniu.

 

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21
Czas trwania: 14:00 – 18:00
Prowadzący: dr n. hum. Agnieszka Leszcz-Krysiak, Tomasz Wojtasik – ROM-E Metis w Katowicach

 

 

Spotkanie 1

Termin: 18 października 2011 r. (wtorek)
Temat: Procedura ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Standard I i II: narzędzia do autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty

Spotkanie 2

Termin: 3 stycznia 2012 r. (wtorek)
Temat: Standard III i V: narzędzia do autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty

Spotkanie 3

Termin: 6 marca 2012 r. (wtorek)
Temat: Standard IV: narzędzia do autoewaluacji, raport. Przygotowanie wniosku o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Przygotowanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji

Spotkanie 4

Termin: 22 maja 2012 r. (wtorek)
Temat: Konsultacje indywidualne dla zespołów. Sprawdzanie całości dokumentacji poszczególnych szkół i placówek

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (sł. zł. osiemdziesiąt) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (sł. zł. czterdzieści) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2011 r.
Drugą ratę w wysokości 40 zł (sł. zł. czterdzieści) należy wpłacić po 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/10.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

Wyjaśnienie dotyczące kryteriów rekrutacji do grupy szkoleniowej Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie (kod 12D/10)

 

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękuję za wszystkie przesłane zgłoszenia do udziału w zajęciach pt. Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie (kod 12D/10) zaplanowanego w ramach cykli szkoleń dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

W związku z wieloma niejasnościami wyjaśniam, do kogo adresowane są te zajęcia.

 

W opisie zajęć znajduje się następująca informacja:
Podczas zajęć przeprowadzimy uczestników przez całą procedurę autoewaluacji pracy macierzystej szkoły/placówki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Końcowym produktem seminarium będzie pełna dokumentacja szkoły/placówki umożliwiająca ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.
Co oznacza, że w zajęciach mogą uczestniczyć przedstawiciele szkół, którzy w czerwcu 2012 roku będę spełniać wszystkie warunki formalne ubiegania się o Krajowy Certyfikat.

 

Warunkiem, który wielu z zapisanych uczestników nie spełniło jest wymóg sformułowany w następujący sposób:
Po upływie minimum 3 lat przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – licząc od daty przyznania Certyfikatu – szkoła/placówka może ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.
Procedurę autoewaluacji można rozpocząć przed wygaśnięciem terminu ważności Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W praktyce oznacza to, że w tych zajęciach mogą brać udział przedstawiciele szkół, którym w czerwcu 2011 roku upływa co najmniej dwa lata od daty otrzymania Certyfikatu.

 

Przypominam, że kryteria przynależności do sieci oraz otrzymywania poszczególnych rodzajów certyfikatów znajdują się na stronie internetowej projektu www.metis.pl/zdrowie/

 

Ponadto w chwili obecnej dostępne są procedury autoewaluacji tylko dla szkół. Trwają prace nad narzędziami dla przedszkoli. Niestety nie ma narzędzi dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych.
W związku z powyższym będę wdzięczny za ponowne wybranie cyklu zajęć, w którym chcą Państwo uczestniczyć. Prośba dotyczy tych z Państwa, którzy nie spełniają powyższych kryteriów i zarejestrowali się do udziału w opisywanych zajęciach.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 

Pozostaję z szacunkiem
Tomasz Wojtasik

 

 

Przejdź do rejestracji...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 26 sierpnia 2011
Zarchiwizowano 29 maja 2012
Wróć