Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/8

Sytuacje trudne w pracy nauczyciela w zespole klasowym

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu Sytuacje trudne w pracy nauczyciela w zespole klasowym.

 

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21
Czas trwania: 14:00 – 18:00

 

 

Spotkanie 1

Termin:3 listopada 2011 r. (czwartek)
Temat: Trudne zachowanie ucznia czy trudna sytuacja?
Prowadzący: Jolanta Zwyrtek

 • Uczeń z zaburzonym zachowaniem: oporujący, agresywny, wycofany, nieśmiały

 • Przyczyny zaburzonego zachowania a motywy trudnej sytuacji

 • Mechanizm zachowania, mechanizm sytuacji społecznej

 • Trudna sytuacja: pojęcie, zasady i metody pracy nauczyciela – wychowawcy.

 

Spotkanie 2

Termin:26 stycznia 2012 r. (czwartek)
Temat: Lekcja dla ucznia ze specjalnymi potrzebami w uczeniu się
Prowadzący: Jolanta Zwyrtek

 • Trudności w uczeniu się – przyczyny, diagnoza trudności w uczeniu się

 • Indywidualizacja pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się

 • Dostosowanie wymagań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami w uczeniu się

 

Spotkanie 3

Termin:16 lutego 2012 r. (czwartek)
Temat: System dyscyplinowania i system motywowania w procesie edukacyjnym
Prowadzący: Jolanta Zwyrtek

 • Zasady pracy w zespole klasowym

 • Normy i ich wprowadzanie

 • Budowanie modelu przestrzegania norm w grupie klasowej

 • Budowanie systemu dyscypliny w klasie

 • Techniki motywowania ucznia

 

Spotkanie 4

Termin: 26 kwietnia 2012 r. (czwartek)
Temat: Sytuacje trudne w pracy nauczyciela w zespole klasowym – aspekty prawne
Prowadzący: Ewa Borys – Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (sł. zł. osiemdziesiąt) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (sł. zł. czterdzieści) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2011 r.
Drugą ratę w wysokości 40 zł (sł. zł. czterdzieści) należy wpłacić po 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/8.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 26 sierpnia 2011
Zmieniono 27 sierpnia 2011
Zarchiwizowano 29 maja 2012
Wróć