Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/7

Metody aktywizujące w nauczaniu, metoda projektu

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu Metody aktywizujące w nauczaniu, metoda projektu.

 

Warsztaty mają na celu praktyczne przećwiczenie różnorodnych aktywizujących metod nauczania. Podczas cyklu zajęć uczestnicy zapoznają się z technikami wspomagającymi rozwijanie u uczniów kompetencji społecznych a także rozwiązywanie problemów w twórczy i niekonwencjonalny sposób.

Celem warsztatów jest również przygotowanie nauczycieli do wspierania uczniów w realizacji projektów edukacyjnych.

 

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21
Czas trwania: 14:00 – 18:00
Prowadzący: Sonia Gogulla – ROM-E Metis w Katowicach

UWAGA! Zajęcia w dniu 24 listopada 2011 r. zostały odwołane. Następne zajęcia 12 stycznia 2012 r.

 

 

Spotkanie 1

Termin: 24 listopada 2011 r. (czwartek)
Temat: Przegląd metod nauczania w kontekście kształtowania wiedzy, umiejętności i postaw – ćwiczenia praktyczne

Spotkanie 2

Termin: 12 stycznia 2012 r. (czwartek)
Temat: Metody zorientowane na ucznia i zdominowane przez nauczyciela – ćwiczenia praktyczne

Spotkanie 3

Termin: 27 marca 2012 r. (wtorek)
Temat: Projekt edukacyjny – wprowadzenie, istota projektu, etapy realizacji

Spotkanie 4

Termin: 8 maja 2012 r. (wtorek)
Temat: Projekt w realizacji programu promocji zdrowia – opracowanie, zadania dla ucznia, ocenianie i ewaluacja

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (sł. zł. osiemdziesiąt) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (sł. zł. czterdzieści) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2011 r.
Drugą ratę w wysokości 40 zł (sł. zł. czterdzieści) należy wpłacić po 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/7.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 26 sierpnia 2011
Zmieniono 21 listopada 2011
Zarchiwizowano 29 maja 2012
Wróć