Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/6

Ruch rzeźbi umysł

Informacja dla przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu promującym zdrowie.

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu Ruch rzeźbi umysł.

 

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21
Czas trwania: 14:00 – 18:00
Prowadzący: dr n. hum. Agnieszka Leszcz-Krysiak

 

 

Spotkanie 1

Termin: 8 listopada 2011 r. (wtorek)
Temat: Jak współpracować z rodzicami w zakresie edukacji zdrowotnej w przedszkolu?

Cel zajęć:

  • profesjonalne przygotowanie nauczycieli do spotkania z rodzicami w różnych sferach zdrowia dziecka
  • przybliżenie rodzicom celów i zasad wychowania zdrowotnego dzieci
  • uświadomienie sobie i rodzicom odpowiedzialności za prawidłowy rozwój dziecka
  • zapoznanie z przykładowymi warsztatami jakie można przeprowadzić z rodzicami

Spotkanie 2

Termin: 20 marca 2012 r. (wtorek)
Temat: Rozwój ruchowy dzieci jako jeden z obszarów edukacji zdrowotnej w przedszkolu – część I

Cel zajęć:

  • zapoznanie nauczycieli z różnymi metodami i formami prowadzenia zajęć ruchowych w przedszkolu służących przede wszystkim rozwijaniu u dzieci kreatywności, komunikacji, budowaniu poczucia własnej wartości i integracji grupy
  •  rozwijanie umiejętności diagnozy rozwoju ruchowego dziecka i jej wykorzystanie w dalszym planowaniu procesu edukacyjnego

Spotkanie 3

Termin: 24 kwietnia 2012 r. (wtorek)
Temat: Rozwój ruchowy dzieci jako jeden z obszarów edukacji zdrowotnej w przedszkolu – część II

Spotkanie 4

Termin: 29 maja 2012 r. (wtorek)
Temat: Rozwój ruchowy dzieci jako jeden z obszarów edukacji zdrowotnej w przedszkolu – część III

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (sł. zł. osiemdziesiąt) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (sł. zł. czterdzieści) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2011 r.
Drugą ratę w wysokości 40 zł (sł. zł. czterdzieści) należy wpłacić po 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/6.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 26 sierpnia 2011
Zmieniono 27 sierpnia 2011
Zarchiwizowano 29 maja 2012
Wróć