Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/5

Jak uzdolnić dziecko :-)

Informacja dla przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu promującym zdrowie.

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych odbywających się w ramach cyklu Jak uzdolnić dziecko :-)

 

Zabawa jest naturalną potrzebą dzieci na całym świecie. W zabawie dziecko zaspokaja różnorodne potrzeby, a szczególnie ruchu, poznawczą i twórczą. Dzięki zabawie rozwój psychofizyczny dziecka jest nieustannie stymulowany i to poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły. Dziecko przeżywa radość z działania, co sprawia, że jest zrelaksowane, rozluźnione, ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Zaprezentowany na warsztatach duży zakres zabaw pozwoli nauczycielom prawidłowo stymulować rozwój dziecka oraz czerpać wiele radości ze wspólnej zabawy z uczniami.

 

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21
Czas trwania: 14:00 – 18:00
Prowadzący: Grażyna Ryba – ROM-E Metis w Katowicach

 

 

Spotkanie 1

Termin: 15 listopada 2011 r. (wtorek)
Temat: Zabawy ogólnorozwojowe w przedszkolu

Spotkanie 2

Termin: 24 stycznia 2012 r. (wtorek)
Temat: Udana współpraca przedszkola z rodzicami. Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?

Spotkanie 3

Termin: 21 lutego 2012 r. (wtorek)
Temat: Kreatywna praca z dzieckiem – zabawy twórcze, rozwijające wyobraźnię oraz koncentrację uwagi

Spotkanie 4

Termin: 13 marca 2012 r. (wtorek)
Temat: Bajka terapeutyczna w pracy nauczyciela

Spotkanie 5

Termin: 17 maja 2012 r. (czwartek)
Temat: Model pracy z dzieckiem zdolnym

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2011 r.
Drugą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić po 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

 

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/5.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 26 sierpnia 2011
Zmieniono 27 sierpnia 2011
Zarchiwizowano 29 maja 2012
Wróć