Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne

O programie «  
Materiały warsztatowe «  
Literatura «  
Wydarzenia «  
Przykłady dobrej praktyki «  
Pomaganie łączy «  
Artykuły «  
Grupa dyrektorów ppp «  
Koordynator «  

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka - podstawy prawne

Opublikowano 22 marca 2016, zmieniono 23 listopada 2016

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w zmieniającym się świecie

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – sprawozdanie

Opublikowano 30 października 2015

Psychologia a Medycyna nr 21

Biuletyn PPP w Zabrzu

Opublikowano 30 września 2014

Dyskalkulia rozwojowa

Opublikowano 9 marca 2009

Reforma systemu edukacji - aktualnie

Opublikowano 9 marca 2009
Wróć