Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne

O programie «  
Materiały warsztatowe «  
Literatura «  
Wydarzenia «  
Przykłady dobrej praktyki «  
Pomaganie łączy «  
Artykuły «  
Grupa dyrektorów ppp «  
Koordynator «  

Reforma systemu edukacji – aktualnie (104.26 KB)

Opracowanie: Małgorzata Spendel

Opublikowano 9 marca 2009
Wróć