Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach zaprasza do udziału w wydarzeniach, działaniach i szkoleniach w ramach projektu

"Cyberprzestrzeń – współczesne zagrożenia".

Przedsięwzięcie jest kontynuacją oraz rozszerzeniem kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

 

Cel tegorocznych działań

Kampania "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" mająca na celu przeciwdziałanie najpoważniejszym przestępstwom ze strony osób dorosłych wobec dziecka, takich jak wykorzystywanie seksualne dzieci, pornografia dziecięca oraz handel ludźmi spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska oświatowego. Z tego powodu jej autorzy zdecydowali o rozszerzeniu tematyki o kolejny obszar, jakim jest cyberprzestrzeń i związane z nią zagrożenia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Powszechna dostępność do internetu oraz coraz większa obecność tego rodzaju mediów w każdej sferze życia niesie za sobą wzrost zagrożeń.

Bezpieczeństwo uczniów w tym obszarze jest zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci oraz priorytetami, jakimi kieruje się śląska Policja i Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis.

Działaniem bezpośrednim wpływającym na poprawę bezpieczeństwa będzie edukacja nauczycieli, wychowawców, pedagogów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkołach podstawowych, tak by potrafili rozpoznać i umiejętnie zareagować w przypadku zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią. Równie istotnymi odbiorcami naszych działań są rodzice/opiekunowie prawni, a także inne osoby, które mają kontakt z dzieckiem z racji wykonywanego zawodu.

Jednocześnie przygotowane zostały materiały, które kierowane są do dzieci.

 

Harmonogram konferencji

W ramach planowanych działań przewidziano realizację pięciu konferencji na terenie: Katowic, Częstochowy, Sosnowca, Raciborza oraz Bielska-Białej.

Kod

Miejsce

Termin

42K/I

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19 (sala Rotunda)

Dla pierwszych 60 gości konferencji przewidziano miejsca parkingowe.

plan przebiegu konferencji

14 marca 2019 r.
w godz. 13:00 – 15:30

42K/II

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
ul. Jana Kilińskiego 43

plan przebiegu konferencji

28 marca 2019 r.
w godz. 13:00 – 15:30

42K/III

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej
ul. Legionów 25

plan przebiegu konferencji

25 kwietnia 2019 r.
w godz. 13:00 – 15:30

42K/IV

Raciborskie Centrum Kultury
ul. ks. Józefa Londzina 38

plan przebiegu konferencji

9 maja 2019 r.
w godz. 13:00 – 15:30

42K/V

Komenda Miejska Policji w Częstochowie
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5

plan przebiegu konferencji

23 maja 2019 r.
w godz. 13:00 – 15:30

 

Warunki uczestnictwa

Konferencja / seminarium 42K/I

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 42K/II

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 42K/III

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 42K/IV

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 42K/V

Udział jest nieodpłatny.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej kampanii na stronie internetowej oraz facebookowym fanpage'u kampanii "Moje Bezpieczne(?) Dziecko".

Dodatkowych informacji udzielają:

Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Beata Cielecka
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 28 lutego 2019
Zmieniono 11 marca 2019
Zarchiwizowano 23 maja 2019
Wróć