Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)weszło w życie 15.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001743

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 127 ust. 18

Dotyczy: orzeczenia i opinie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 20 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U z 2013 r., poz. 199, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000199

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 71 ust. 1 pkt. 2

Dotyczy: poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 1 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna