Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)weszło w życie 15.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001743

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 127 ust. 18

Dotyczy: orzeczenia i opinie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 20 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna