Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r, nr 13, poz. 125, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020130125

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 8

Dotyczy: konkursy przedmiotowe, olimpiady, turnieje, uczeń zdolny

Zmieniono 20 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna