Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001569

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art.115 ust. 4

Dotyczy: indywidualny program lub tok nauki, uczeń zdolny

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego (Dz. U. z 201o r., nr 61, poz. 381)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100610381

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 66 ust. 3

Dotyczy: indywidualny program lub tok nauki, szkoły artystyczne, uczeń zdolny

Zmieniono 26 listopada 2015

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r., nr 3, poz. 28)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020030028

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 66 ust. 2

Dotyczy: indywidualny program lub tok nauki, uczeń zdolny

Zmieniono 26 listopada 2015

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna