Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002292

Wydano na podstawie: art. 97 § 4 kodeksu pracy

Dotyczy: prawo pracy, świadectwo pracy

Zmieniono 25 sierpnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna