Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002292

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2019 poz. 1197)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001197

Wydano na podstawie: art. 97 § 4 kodeksu pracy

Dotyczy: prawo pracy, świadectwo pracy

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna