Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002292

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2019 poz. 1197)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001197

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2018 poz. 1289)- data ogłoszenia 3.07.2018 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001289

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2019 poz. 1709) – data wejścia w życie 7.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001709

Wydano na podstawie: art. 97 § 4 kodeksu pracy

Dotyczy: prawo pracy, świadectwo pracy

Zmieniono 4 października 2019

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna