Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022001679

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002177

Dotyczy: budżet, minimalne wynagrodzenie

Zmieniono 21 grudnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna