Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 128)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090970800

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000128

Dotyczy: emerytury, renty, świadczenia kompensacyjne

Zmieniono 24 stycznia 2018

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981621118

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001383

Dotyczy: emerytury, renty

Zmieniono 31 lipca 2017

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie (MP z 2016 r. poz. 170)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20160000170

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 90 ust. 5

Dotyczy: emerytury, renty, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 8 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna