Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (MP z 2017 r. poz. 704)

monitorpolski.gov.pl/mp/2017/704/1

Wydano na podstawie: art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 21 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1155)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001155

Wydano na podstawie: art. 11 ust. 4 i 5 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 20 czerwca 2017

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000064

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000986

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 24 maja 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1022, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001022

Wydano na podstawie: art. 10 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: druki szkolne, kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, świadectwa, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 12 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 133)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000133

Wydano na podstawie: art. 110 ust. 1 ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 24 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1204)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001204

Wydano na podstawie: art. 83 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5 (Dz. U z 2016 r. poz. 915)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000915

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 537)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000537

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1-4 (Dz. U. z 2016 r. poz. 520)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000520

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz.498)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000498

Wydano na podstawie: art. 85 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1687)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001687

Wydano na podstawie: art. 60 ust. 5 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: wynagrodzenia, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 10 stycznia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna