Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000998

Dotyczy: opieka, piecza zastępcza, rodzina

Zmieniono 28 maja 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna