Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002096

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2019 poz. 1133)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001133

Dotyczy: kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna