Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002096

Dotyczy: kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne

Zmieniono 21 grudnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna