Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2220)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002220

Dotyczy: opieka, rodzina, świadczenia rodzinne

Zmieniono 21 grudnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna