Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

Tekst jednolity

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001508

Dotyczy: opieka, pomoc społeczna, rodzina

Zmieniono 21 grudnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna