Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001390

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"(Dz. U. z 2011r., nr 209, poz. 1245)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245

Dotyczy: niebieska karta, opieka, profilaktyka, wychowanie

Zmieniono 20 września 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna