Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 911)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000911

Dotyczy: kodeks wykroczeń, opieka, profilaktyka, wychowanie

Zmieniono 28 maja 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna