Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000500580

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000678

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 984)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000984

Dotyczy: krajowy rejestr karny, prawo pracy

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna