Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19660240151

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001314

Dotyczy: postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001529

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001113

Dotyczy: postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne

Opublikowano 28 listopada 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna