Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) – data ogłoszenia 19.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001781

Dotyczy: ochrona danych osobowych, postępowanie administracyjne

Zmieniono 4 października 2019

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna