Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

Dotyczy: ochrona danych osobowych, postępowanie administracyjne

Zmieniono 28 maja 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna