Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000620718

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001523

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021000908

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000283

Dotyczy: akty normatywne, postępowanie administracyjne, techniki prawodawcze

Zmieniono 21 sierpnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna