Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.1480 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001480

Dotyczy: cudzoziemcy, dokumentacja przebiegu nauczania, język polski, język urzędowy, postępowanie administracyjne

Zmieniono 22 lipca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz. U. z 2011 r. nr 61, poz. 306)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110610306

Wydano na podstawie: art. 92 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

Dotyczy: cudzoziemcy, język polski

Zmieniono 13 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna