Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.1480 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001480

Dotyczy: cudzoziemcy, dokumentacja przebiegu nauczania, język polski, język urzędowy, postępowanie administracyjne

Zmieniono 22 lipca 2020

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna