Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r., poz.931)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990900999

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000931

Dotyczy: cudzoziemcy, dokumentacja przebiegu nauczania, język polski, język urzędowy, postępowanie administracyjne

Zmieniono 28 maja 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna