Zrelaksowany nauczyciel?!?!

Zrelaksowany nauczyciel?!?!

Pogotowie kryzysowe «  
Pomoc psychologiczna «  
Efektywne strategie «  
Artykuły «  
Literatura «  

Literatura

 

  • Sęk H., Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Warszawa, 2000
  • Boenish Ed., Haney C. M. Twój stres. Sens życia, równowaga i zdrowie, GWP Gdańsk, 2002
  • Kretschmann R., Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk, 2003
  • Litzke S. M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, GWP, Gdańsk, 2007
  • Robbins Eshelman E., dr Davis M., dr Mc Kay M. Jak zwalczyć stres i osiągnąć pełen relaks?, wyd. Helion, Gliwice, 2007
  • Lederer D., Hall M., Relaksacja w pigułce. Jak zmniejszać stres w miejscu pracy i w życiu codziennym, GWP, Gdańsk, 2008
Opublikowano 30 marca 2009
Wróć