Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Aktualności «  Archiwum «  
O programie «  O zespole «  
Zrealizowano «  
Współpracujemy z... «  Zaprosili nas «  
Media o nas «  
Artykuły «  Galeria zdjęć «  
Kontakt «  

Autorka: Wioleta Baraniak; e-mail:

W dniu 22 marca 2018 roku miał miejsce w Łodzi I Kongres Suicydologiczny, którego przesłanie brzmiało "Twoje działania mogą uratować życie". Było to pierwsze w naszym kraju, tak duże przedsięwzięcie z obszaru suicydologii. Profesor Nestor Kapusta z Uniwersytetu w Wiedniu, w swym wystąpieniu, użył nawet sformułowania, że jest to jeden z większych kongresów suicydologicznych w Europie, w których uczestniczył w ostatnich latach. Niewątpliwym atutem tego przedsięwzięcia było bogactwo tematyczne treści kongresu, jak i zaangażowanie i uczestnictwo przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, spotykających się w swej aktywności zawodowej z zagadnieniem samobójstwa. W kongresie uczestniczyli zarówno lekarze i przedstawiciele środowiska medycznego, psychologowie, pedagodzy szkolni jak i policjanci czy księża. Poniżej znajdziecie Państwo kilka wybranych informacji, które zostały zaprezentowane w trakcie Kongresu, a które w pewien sposób znajdują swe przełożenie na działania środowisk związanych ze szkołą.

Kongres był okazją zaprezentowania m.in. działań podjętych przez Zespół roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego Ministerstwa Zdrowia. Dzięki działalności tego gremium możliwe było zorganizowanie tego przedsięwzięcia i zintensyfikowanie działań dotyczących prewencji samobójstw.

Jednym z działań podjętych przez Zespół jest próba stworzenia pełnej diagnozy problemu samobójstw. W 2016 podjęto w związku z tym działania mające na celu ujednolicenie sprawozdawczości Komendy Głównej Policji i GUS. Niestety poziom rozbieżności jest nadal istotny. Od stycznia 2018 roku istnieje też system rejestracji prób samobójczych w placówkach służby zdrowia, bowiem podstawą przyjętej strategii prewencji jest monitorowanie na bieżąco samobójstw, prób samobójczych i zamierzonych samookaleczeń.

Kolejnym działaniem było współdziałanie z mediami w zakresie odpowiedzialnego raportowania zdarzeń samobójczych. Zespół m.in. opracował rekomendacje dla mediów w jaki sposób pisać i w jaki sposób nie pisać o samobójstwie suicydologia.org/wp-content/uploads/2017/05/10-zasad-informowania-o-samob%C3%B3jstwach-w-mediach.pdf.

Natomiast w związku z popularnością, głównie pośród młodych ludzi, serialu "Trzynaście powodów" ("13 Reasons Why") Anna Baran, członek wspomnianego zespołu opracowała zestaw pomocowych zagadnień do dyskusji na temat serialu suicydologia.org/wp-content/uploads/2017/05/13-przyk%C5%82adowych-temat%C3%B3w-do-dyskusji-na-temat-zagadnie%C5%84-poruszanych-w-filmie.pdf

Spostrzeżono także, że w mediach elektronicznych informacja o pomocy dla osób w kryzysach psychicznych istnieje w sposób rozproszony. Również telefony zaufania oferujące pomoc dla tych osób, dostępne są o różnych porach. Dzięki staraniom Zespołu od grudnia 2017 zaczęło działać całodobowe Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, które oferuje pomoc przez telefon 800 70 2222 oraz pomoc online liniawsparcia.pl

W kontekście przejawów kryzysu psychicznego wśród dzieci i młodzieży warto przytoczyć dane z działania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Od listopada 2008 roku ze wsparcia konsultantów pod numerem 116 111 skorzystało 1 mln 100 dzieci. Od 2016 roku problemy dotyczące zdrowia psychicznego są najczęstszymi tematami kontaktów dzieci z konsultantami tego telefonu. Rośnie także liczba dzieci deklarujących zmaganie się z myślami samobójczymi. W 2014 roku odnotowywano w ciągu dyżuru 5 telefonów o takich treściach, w 2017 – już 8. Od 1.01.2018, kiedy telefon jest dostępny także w nocy, o chęci odebrania sobie życia przez młode osoby konsultanci są informowani średnio 13 razy każdego dnia.

Podsumowując, I Kongres Suicydologiczny był niezwykle cenną inicjatywą zogniskowaną wokół zagadnienia prewencji samobójstw. Warto zatem, jak sądzę, zachęcić wszystkich zainteresowanych tą tematyką do śledzenia strony Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego http://suicydologia.org/, będącego jednym z współorganizatorów tego wydarzenia.

Opublikowano 11 kwietnia 2018
Wróć