Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1129)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001129

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 9 ust. 5

Dotyczy: sport, szkoły sportowe

Zmieniono 3 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000671

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 18 ust. 5

Dotyczy: sport, szkoły sportowe

Zmieniono 31 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna