Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 347)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070520347

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 55 ust. 6

Dotyczy: samorząd uczniowski

Zmieniono 14 września 2015

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna