Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 17.06.2016 r., poz. 21)

e-dziennik.men.gov.pl/index.php/225-porozumienie-poz-21-2016

Dotyczy: kwalifikacje nauczycieli, religia

Zmieniono 5 września 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992 r., nr 36, poz.155, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920360155

Porozumienie pomiędzy Zborem w Wodzisławiu Śląskim oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Zboru w Wodzisławiu Śląskim

bip.men.gov.pl/images/stories/akty/podpisane%20porozumienie.pdf

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 12 ust. 2

Dotyczy: religia

Zmieniono 14 września 2015

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna